"BONDING OF FRIENDS"

Ang grupong ito ay samahan ng mga bisexual at gay....ang mithiin ng grupong ito ay mapag tibay ang samahan at pagkakaibigan..magkaroon ng respeto,pagtutulungan,tiwala,pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat isa..