Менаџмент и Инженерска Економика

Група наменета за студентите кои го слушаат предметот "Менаџмент и инженерска економика" во учебната 2013/2014 година, IV семестар, летен.