Transporthistorie fra Narvik & Omegn

Denne siden er opprettet for å dele bilder og historier som ikke er av nyere dato. Vennligst respekter dette!
Bare å begynne å legge ut bilder og gode historier ;)

Tags: transporthistorie fra narvik & omegn