Studentrådet i Kongsberg

Dette er en gruppe for Studentrådet i Kongsberg (HiBu), hvor vi kan ta opp, diskutere og koordinere ting uformelt mellom møter.
Saker for lukkede møter skal ikke nevnes eller diskuteres her.