Ομάδα Πρωτοβουλίας Συμβασιούχων/Αντικαταστατών Δασκάλων

Ο σκοπός του group είναι η οργάνωση των συμβασιούχων και των αντικαταστατών δασκάλων και η ενίσχυση της προσπάθειας της ομάδας για διεκδίκηση των θεμάτων που τους απασχολούν.