Ibandla likaKrestu

Sihlanganisa wonke amabandla sifundisane ngezwi lenkosi, siphinde silungisane emaphutheni esiwenzayo njengamaKrestu. AMEN!!!!:):):*:D:)

Tags: ibandla likakrestu