HỘI GÀ NỒI TIỀN GIANG(my tho)

mông ae tôn trọng nguòi đăng tin thích thì mua khong thì thôi chơ nói lời đắng cay nha ae
Nôi qui: đăng tin gà đá nha ae không đăng tin mấy con gà móng đỏ nha . thank