[VoidEls] - Ngôi nhà chung của các Void-Elsers Việt Nam

--http://www.elsword.to/--
Ngôi nhà chung cũng như nơi tựu tập chém gió của anh em trong VoidEls. Chia sẽ những tin tức, bài post, hình ảnh vui về Void Els, vui là chính đừng gây ấn tượng xấu sinh ra war làm chia rẻ anh em...
Fanpage: https://www.facebook.com/ElserVietNam