Jobs in Port Elizabeth / Werk in Port Elizabeth

Hierdie groep is hier vir mense wat werk soek asook mense wat werks geleenthede aanbied. Kom ons help mekaar. / This group is here for job seekers as well as for job creators. Let us help each other.
"Post" asseblief n versoek op die "wall". / Please post your request on the wall.