Vi som är emot ny läsårsindelning för tekniska högskolor

Om vi blir tillräckligt många kanske vi kan visa regeringen att de MÅSTE TÄNKA OM! BJUD IN FLER!

Vad hände med http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/64/65/47032c35.pdf ?

Varför lyssnar inte regeringen på dem som berörs av förändringen?