MATURANTI OŠ "SVETI SAVA" ČAČAK GENERACIJA 1997

Generacija učenika koja je učila u OŠ "Sveti Sava" (nekadašnji "7. oktobar" Atenica u periodu od 1989-2007 godine.

Tags: maturanti oŠ "sveti sava" ČaČak generacija 1997