Hội Đam Mê 3Q Chibi

Nhóm lành mạnh hướng dẫn người chơi mới và là nơi chém gió cho các lão làng =))) Thỏa sức tung hoành với người chung lí tưởng =)))

Tags: hội Đam mê 3q chibi