PERMAHARAN SENJATA WARISAN NUSANTARA

Kumpulan ini terbuka kepada semua para pecinta senjata warisan nusantara untuk berurusan memaharkan sebarang jenis senjata warisan kita. Selamat bermaharan saudara-saudara. Terimakasih.