HIỆP HỘI NHỮNG TỔ CHỨC VÌ CỘNG ĐỒNG

Mục tiêu và mong muốn liên kết các Tổ chức vì cộng đồng của những Nhà Hảo Tâm lại tạo thành một Hiệp hội những tổ chức vì cộng đồng mang lại hạnh phúc cho những mảnh đời còn cơ nhỡ,....