AKO AY MALDITO

Ang GRUPONG Malditos ay itinatag upang maging TAMBAYAN at lugar ng MASASAYANG Usapan lalo sa ating komunidad nang ikatlong-kasarian sa lipunan.

Tags: ako ay maldito