Sykepleierstudenter UIA 13/16 Grimstad

Her er en gruppe der vi kan hjelpe hverandre med oppgaver og div. legge ut til de som ikke kunne være der om det er ønskelig og ordne med å kjøre sammen etc... Hva dere vil :D Bare hjelp meg å legg til alle i 2013 kullet.
Nå er vi tre admin, Sjurd, Lene og Tina.