‫Ahlebayt Moschee Salzburg مسجد اهل بیت سالزبورگ‬

دوستان عزیز می‌‌توانید دوستانتان را که در سالزبورگ هستند در این گروپ دعوت کنید ..

در این گروپ از اخبار و برنامه‌های مسجد اطلاع پیدا می‌کنید و همچنین عکسایی که در مسجد گرفته شود اینجا آپلود میشود