สุรินทร์เหลา นัดดื่ม นัดเสียว(เยส)

ไม่เอาพวกมาสร้างกระแสน่ะจ๊ะ นัดจิง ไม่ผูกพันหรือจะไปผูกพันธ์แระแต่คุณ เน้นนัดดื่มนัดเยสกันจิง