NRH Hordaland

Dette er en uoffisiell facebook gruppe for NRH Hordaland
Her kan vi kommunisere med hverandre og legge ut ting av relevans for NRH Hordaland

Presiserer igjen at dette ikke er en offisiell gruppe og at denne ikke styres av dioen.
Dette er en uformell gruppe der vi kan diskutere og prate sammen.