Kế Toán 23A2_UNETI_Hà Nội_2014-2017(C23)

*Nhóm tạo ra để trao đổi, học hỏi, người này giúp người kia, sao cho tập thể lớp ngày càng tiến bộ.
*Đây là nơi để nêu ý kiến cá nhân góp phần xây dựng tập thể lớp vững chắc hơn... mong là như vậy! Thân!!