13CDTH1 Information Technology

nơi vui chơi của tất cả các thành vien 13CDTH1 và 2 để ko còn phân biệt chủng tộc.... ai có thông báo gì thì nói cho tất cả thành viên đều biết kể cả th1, th2 nha :v

Tags: 13cdth1 information technology