"BRAIN YOGA & I.Q. TEST PREPARATION" (Mansion De Patatas)

Pamilyang nabuo dahil kay princess Sarah.
Salamat sa pagbabalat ng patatas kaya ngayon kami ay sama sama. :)

This group isn't just a group but a FAMILY!!!

Please come in ! We are ready to welcome you ! :) :) :)