ĐỒ MỚI TUY HÒA

cần tiền trong chìu nay.... bán máy để cứu ông chú viettel..
máy vừa hết bảo hành... ngon mượt.... sóng mạnh ở mọi lúc mọi nơi ai ra giá đc e bán luôn.... khuyến mãi chầu cà phê...
giá ra đi đề nghịlà 2 trịu 500 có fix nhẹ cho ai thật sự muốn mua
bán ngay trong chìu nay....
giao dịch tại tuy hoà