7-Euclid

Strictly NO BAD WORDS. Bawal Bastos, magpakita ng respeto sa bawat members.
Walang mag-aaway nor magsisisgawan. Walang maiinis, wag pikon, walang mayabang and etc.