MOSTARSKI LISKALUCI

Mostarsko hakanje mogu porediti sa laganom erotikom što emocije ustalasa, ali nikada ne pređe u vulgarnost. Tu granicu seljaci nikad nisu znali , taj ples na rubu pameti i bridu jezika teško se uči. Mostarac jesi ili nisi.