Hội bố và mẹ hải dương 2

các bạn của nhóm có thể trao đổi thông tin chia sẻ và buôn bán có uy tín chất lượng nhé k văng tục chửi vậy và có những cạnh tranh k lành mạnh em sẽ cho xóa bài và out khỏi nhóm luôn nhé