Tropang Solid ^.^

Tropang Solid hindi Tropang PLASTIK kaya kung isa ka dun hindi ka pwede dito. Ang Tropang Solid minsan nag-aaway pero nagkakabati naman. Ang Tropang Solid nagtutulungan, nagbibigayan, nagtatawanan.
Stay strong mga katropa XD