2304107 GEN PHYS For Engineer 55

นิสิตโปรดอ่าน … กลุ่มปิดนี้สร้างขึ้นมาสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ลงทะเบียนวิชา 2304107 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตอนเรียนที่ 1 (section อื่นอยากเข้าร่วมก็ไม่หวงห้าม) เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับนิสิต ในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนวิชานี้มีจำนวนมาก (ประมาณ 700 กว่าคน) นิสิตบางคนอาจจะไม่สะดวก หรือไม่กล้าสอบถามในห้องเรียน Facebook จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ผมอาจจะโพสต์แบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด ข้อสอบเก่า หรือแม้แต่โพสต์เนื้อหาบางส่วนที่คิดว่าสำคัญไว้ในนี้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกคุณ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ของผม) จึงขอความกรุณาให้นิสิตทุกคน ปฎิบัติตามกฎกติกามารยาท และคำแนะนำ ต่อไปนี้

กฎกติกามารยาท
1. กรุณาโพสต์ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์เท่านั้น
2. โปรดใช้ภาษาสุภาพ งดข้อความหยาบคาย
3. ห้ามโพสต์ข้อความในลักษณะหมิ่นประมาท หรือข้อความใดๆ ที่จะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกัน
4. กลุ่มนี้ปลอดการเมือง
5. ห้ามขอเกรด ห้ามขอคะแนน ห้ามถามคะแนน โดยเด็ดขาด
6. ถ้าคุณถามคำถามแล้วผมไม่ได้ตอบ ตอบช้า หรือ ขี้เกียจตอบ ฯลฯ ห้ามโวยโดยเด็ดขาด
7. ก่อนจะโพสต์ถามเนื้อหาใดๆ ก็ตาม "กรุณาคิดทบทวนบทเรียน และใช้ความพยายามด้วยตัวเองก่อน" ถ้าคิดแล้วพยายามแล้วไม่เข้าใจค่อยถาม

คำแนะนำ
1. กลุ่มปิดนี้มีสมาชิกจำนวนมาก ทำให้อาจจะมีการแจ้งเตือน update บน FB ของนิสิตบ่อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรำคาญได้ ถ้าคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือน update เหล่านั้น สามารถเลิกตามข่าวของกลุ่มนี้ได้ เพียงแค่เข้ามาดูความเคลื่อนไหวบ้างเป็นครั้งคราวก็น่าจะเพียงพอ
2. ถ้าคุณมีข้อสงสัยในเนื้อหา แต่ไม่สะดวกที่จะถามในชั้นเรียน และไม่ต้องการโพสต์ในกลุ่มนี้ สามารถถามโดยส่งข้อความผ่าน FB ผมได้
3 กรุณาอย่าคาดหวังว่าผมจะเฉลยแบบฝึกหัดทุกข้ออย่างละเอียด แล้วนั่งรอเฉลย เพราะผมจะไม่ทำแบบนั้น จงพยายามนั่งคิดและทำเองก่อนเท่าที่คุณจะทำได้ เพราะคุณจะทำข้อสอบไม่ได้ ถ้าคุณไม่พยายามเอง

ถ้าใครทำผิดข้อกฎกติกามารยาท ผมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิก และหวังว่าช่องทางนี้จะป็นประโยชน์สำหรับคุณ