Coworking Space HCM

Nơi thảo luận trao đổi cho những ai, đã, đang và sẽ cần đến Coworking Space tại HCM nói riêng và trên cả nước nói chung. Hãy đưa ra yêu cầu của bạn để những nhà cung cấp hiểu rõ và đáp ứng một cách phù hợp nhất.