För föräldrar, brukare och andra anhöriga till BARN med Personlig assistans

Här kan allt diskuteras som handlar om hur det är att ha PA till sitt barn =)

Tags: för föräldrar, brukare och andra anhöriga till barn med personlig assistans