Trường PTTH Pleiku, niên khóa 78-81

Các bạn lớp D2 niên khóa 1978-1981 vào đây sinh hoạt hoặc họp lớp nhé.

Tags: trường ptth pleiku, niên khóa 78-81