Weekly mujin-¥2,000

FLOW and RULES:
-Weekly hulog: ¥2000
-from feb.1 2015-jan. 16 2016(50 weeks)
-hulog period: Sunday-friday
-pasahod: Saturday
-penalty: ¥500/day/per HEAD (start ng saturday na di makapaghulog)
-furikomi saki: 12160-49677091
スエツグ レイカシーナ