THE BiTTeRsz >.<

THE Bitterz/HATErz

Ang grupong ito ay para sa mga lalaking galit o sawana sa mga babaeng paasa/niloloko/nanggagago lang at mga pinagtritripan kami kaya ang pwede lang dito ay kagaya ko o natin na AYAW NA SA MGA BABAE KAYA GIRLS HATERZ wag natin sila ipasok dito sa ating group!!!

BE HATERZZ LIKE ME ♥

THANKS TO ALL OF US