zå3mÅ màz£lét tetdhâkêr âwël mårrà 9âßëltèek f€hà wïn <3

Sou2l 5atir W Brabi Jéwéb 3lih Bi Sara7a : ^____*
.
.
.
.
Ch3amél M3ak el 7OB 2- Mchay5ék
3- Mda5lék fi 7it
4- Mat3rfouch:p
5- Jarabtou W Ndémit