NÄTET

NÄTET - Framtidsgruppen i Flens kommun

Vi är en grupp som i sammarbete med Färdplan Flen har utvecklat ett nätverk för unga.
Vi vill:
• Vara en länk mellan medborgare och beslutsfattare
• Skapa en positiv attityd och inställning till hela kommunen
• Vara ett forum där idéer uppmärksammas
• Utveckla Flens kommun till något mer positivt