Hạnh phúc đời độc thân

Độc thân không phải là ế. đó là quyền lựa chọn của chúng tôi.
Một số người do bị nỗi đau quá lớn không dám tin vào tình yêu, cũng có nhiều người nghĩ FA để giải thoát 1 con người.