Lidköping - Barnens stad

Efter en nyhetssändning på TV där Rädda barnen redogjorde för sin barnfattigdomsrapport var vi några som kände att vi måste göra något!
Föreningen ”Lidköping-Barnens stad”
bildades i maj 2012.