Hội thích trồng cây, trồng hoa quanh nhà ở Phú Thọ

Gồm các thành viên yêu môi trường xanh, sạch, đẹp. Là những người vui tính, biết cách sống, sống biết điều và thân thiện. Tham gia Hội để nhận niềm vui :)