Midyat Konyevi Degahı

"(Ey mü'minler) içinizden hayra çağıran bir topluluk bulunsun!" {Âl-i İmran Sûresi 104}

"Sen insanları Rabb'inin yoluna hikmetle ve makbul öğütle davet et."Nahl Sûresi 125