Lớp A2_120215: nghe nói phản xạ với thầy Henry Vũ

Nhóm lớp học A2 của thầy Henry Vu, học A2, luyện thi A2 và luyện nghe nói phản xạ. Chúc các bạn luôn vui vẻ và học tốt tiếng Đức

Tags: lớp a2_120215: nghe nói phản xạ với thầy henry vũ