Sách Xưa (& Nay)

Lập nhóm theo yêu cầu bác Xôi để khoe sách cho đỡ loạn giang hồ. Thêm chữ Nay vào vì hông phải ai cũng có sách xưa:)

Tags: sách xưa (& nay)