คนล้านนา เมืองลำปางพลัดถิ่น

จาก ดิน น้ำ ต้นหญ้า ประสานมาเป็นเรา ฉันจะไม่ลืมว่าฉันเป็นใครมาจากไหน และเลือดที่ไหลเวียนในตัวฉัน ประกอบด้วยอะไร