AVATAR__Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Mục đích lập gr là để ace bốn phương giao lưu học hỏi lẫn nhau
1. Gr đc lập để gúp đỡ ace trong việc nâng cấp up nhb+kcx
3. Cấm đăng ảnh đồi trụy gây chia rẽ ace trong gr ai vi phạm kick v.v
4. Ad nghiem cam viec mua ban tren gr neu ai vi pham se bi kick khoi gr