Ter Eekt 3

Belangengroep voor de bewoners / eigenaars van Ter Eekt 2 en 3. Kan gebruikt worden voor interne communicatie, uitwisselen van informatie en als meldpunt voor allerlei problemen en gebreken die verband houden met het gebouw.