Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen

Modellflygsektionen bildades hösten 1937 och är därmed en av de äldsta modellflygklubbarna i landet. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund. Vi är cirka 85 medlemmar som sysslar med alla sorters modellflygplan, även om tyngdpunkten ligger på eldrivna radiostyrda modeller.