Lord is our hiller

U Thixo uyasindisa uyabusisa wenza ebekungekho kubekho. If ufuna umsebenzi uyakunika ufunu pass your exams uyakupasisa love God you are nothing wuthout God.

Tags: lord is our hiller