Gratis Beek Ubbergen e.o

Deze gratis groep is om elkaar te helpen.
Graag advertentie plaatsen met een foto.
Ook kan je een oproep doen als je iets nodig hebt.
Is de advertentie vergeven, dat graag even vermelden.
De advertentie mag blijven staan, zo ziet iedereen dat er andere mensen geholpen worden.