Hội Caddie Sân Golf Thủ Đức(GCGT)

Ko tranh cãi gây mất đoàn kết
Nơi học tập và giao lưu
Chỉ những j liên quan đến golf

Tags: hội caddie sân golf thủ Đức(gcgt)