Vi som tog sjuksköterskeexamen i Sundsvall dec 1974

Denna grupp har till syfte att samla oss, som tog sjuksköterskeexamen i dec 1974.

Tags: vi som tog sjuksköterskeexamen i sundsvall dec 1974