KeLaB peNYokoNG The Red WorrioRs aRea Kuala kRai

kaMI peNyokoNg setia THe Red WOrrIORs... TahniaH kerana Dapat bawa BalIk piaLa FA tahun NIe...
### GOMO KELATE GOMO ###

Tags: kelab penyokong the red worriors area, kuala krai